سالخورده

کارخانه ابزار ویژه Haitongyuanda تحقیق کرده است و بر روی ابزارهای آزمایشی مورد نیاز در منابع نفت و گاز غیر متعارف، آب عمیق، هیدرات گاز طبیعی و حفاری هوشمند توسعه یافته و به‌طور متوالی محصولات جدید مختلفی مانند رئومتر فوق‌العاده HTHP، سیستم آزمایش آنلاین مایع حفاری و مایع حفاری با دمای پایین در آب‌های عمیق تولید کرد. سیستم آزمایش، که به موقع نیازهای پیشرفت فن آوری در صنعت حفاری را برآورده می کند.

View as