چسباندن دیفرانسیل

دیفرانسیل استیکینگ نوعی ابزار تست شبیه سازی با چند کاره است. می توان از آن برای اندازه گیری میزان فیلتراسیون سیالات حفاری و ویژگی چسبندگی کیک گلی در شرایط دمای معمولی و فشار متوسط ​​(0.7MPa) و همچنین در شرایط دمای معمولی و فشار بالا (3.5MPa) استفاده کرد. عملیات تسهیل می شود. همچنین با دقت بالا، خطای کم تکراری و نتایج آزمایش دقیق مشخص می شود.

View as