EP و تستر روغن

تستر EP و روانکاری اصلی ماست محصول و کیفیت خوبی دارند مقاومت اصطکاکی در برابر چرخش رشته مته را گشتاور و مقاومت اصطکاکی در برابر بالا بردن و پایین آوردن رشته مته را درگ می گویند. بسیاری از مواد مختلف به عنوان افزودنی های سیال حفاری برای بهبود روانکاری و در نتیجه کاهش اصطکاک استفاده شده است.

View as