مواد گردش خون از دست رفته

تیراژ از دست رفته مواد بهبود یافته به استاندارد 500 میلی لیتر دما و فشار بالا متر تلفات آب است و ارزیابی وصل با استفاده از اندازه های مختلف رسانه دیسک ماسه منفذی انجام می شود. این عمدتا از بدنه قاب، گیرنده فیلتر فشار بالا، فنجان مایع حفاری، دستگاه فشار و غیره تشکیل شده است. بدنه فنجان مجهز به یک پوشش آزمایشی فنجان، یک پیستون شناور و یک پوشش پایین امتیازدهی شده است. این بدنه فنجان دارای شیاری عمیق تر از بدنه استاندارد لیوان برای قرار دادن دیسک شن است.

View as