اخبار صنعتی

حفاری زمین شناسی چیست؟

2022-04-28

حفاری زمین شناسی به یک پروژه زمین شناسی اشاره دارد که از حفاری خاصی استفاده می کند. ماشین آلات و تکنیک‌ها برای به دست آوردن هسته‌های سنگی در زیر سطح و ارزیابی قابل اعتماد پارامترهای زمین‌شناسی و منابع معدنی.

مواد گردش گمشده

کار حفاری به منظور تعیین زمین شناسی زیرسطحی. هنگام انجام یک بررسی زمین شناسی، به منظور درک لایه و ساختار زمین شناسی، یک مته نقشه برداری باید حفاری شود. هنگامی که یک بررسی دقیق انجام می شود، باید از روش حفاری برای انجام اکتشافات دقیق تر و کامل تر به منظور کشف وجود، عیار و ذخایر معدنی استفاده شود. حفاری زمین شناسی خواه یک سرشماری باشد یا یک بررسی دقیق، عموماً به یک هسته کامل و در صورت لزوم به کار قطع درختان مرتبط نیاز دارد.

حفاری یک وسیله فنی مهم در کار اکتشاف زمین شناسی است. حفاری از سطح با دستگاه حفاری، گمانه‌های استوانه‌ای را در سازند ایجاد می‌کند تا سازند را شناسایی و ترسیم کند. هسته‌ها، نمونه‌های سنگ معدن و نمونه‌های خاک را می‌توان از اعماق مختلف در گمانه برای تجزیه و تحلیل و تحقیق به‌منظور تعیین خواص فیزیکی، مکانیکی و شاخص‌های سنگ‌ها و لایه‌های خاک و تامین الزامات طراحی به دست آورد. دکل های حفاری مورد استفاده عمدتا به دو نوع دوار و نوع ضربه ای تقسیم می شوند.

حفاری (حفاری) یک روش تحقیق است که از یک بیل برای نمونه برداری از خاک برای مشاهده بقایای زیرزمینی استفاده می کند. مزیت آن این است که می تواند مستقیماً برای نمونه برداری و مشاهده به عمق زیرزمین برود و به طور مستقیم و دقیق داده های تجمع فرهنگی را در یک مکان خاص به دست آورد. برای درک دقیق محدوده تجمع و توزیع، ضخامت، پایه های ساختمانی در مقیاس بزرگ، مقبره های بزرگ و شکل و طرح شهرهای باستانی به طور دقیق مناسب است.

حفاری زمین شناسی

فناوری حفاری در سیچوان چین سرچشمه گرفت و نقش اصلی آن یافتن آب برای نوشیدن و به دنبال آن نمک برای خوردن است. فناوری حفاری را می توان پنجمین اختراع پس از چهار اختراع بزرگ در کشور من نامید. قبل از سال 1700، چینی ها بیش از 10000 حلقه چاه با عمق بیش از 500 متر حفر کردند تا نمک را استخراج کنند. بعداً به تدریج به اکتشاف نفت و گاز زیرزمینی تبدیل شد و در نتیجه تبدیل به یک حفاری واقعی زمین شناسی شد.