اخبار صنعتی

اکتشافات زمین شناسی چیست؟

2022-05-07

اکتشاف زمین شناسی چیست؟ اکتشاف زمین شناسی یک فعالیت پیمایشی و تحقیقاتی است که از ابزارها و روش های مختلف برای انجام اکتشاف و کشف زمین شناسی، تعیین لایه باربر مناسب، تعیین نوع پی و محاسبه پارامترهای اساسی با توجه به ظرفیت باربری پی لایه باربر استفاده می کند. کشف ذخایر مهم صنعتی در سرشماری مواد معدنی، به منظور اطلاع از کیفیت و کمیت مواد معدنی و همچنین شرایط فنی استخراج و بهره برداری، تهیه ذخایر معدنی و داده های زمین شناسی مورد نیاز برای ساخت و طراحی معدن، و برای تجزیه و تحلیل سنگ ها و طبقات در یک منطقه خاص. ، ساختار، مواد معدنی، هیدرولوژی، فرم های زمین و سایر شرایط زمین شناسی برای انجام تحقیقات و کارهای تحقیقاتی.

پایداری الکتریکی

اکتشاف زمین شناسی با توجه به اهداف مختلف، کار اکتشاف زمین شناسی متفاوتی دارد. به عنوان مثال، اکتشاف زمین شناسی معدنی با هدف اصلی یافتن و ارزیابی مواد معدنی، بررسی هیدروژئولوژیک با هدف اصلی یافتن و توسعه آب های زیرزمینی، نقشه برداری مهندسی زمین شناسی با هدف تعیین وضعیت زمین شناسی راه آهن، پل ها، مخازن، محل سدها و غیره. حوزه های مهندسی صبر کنید.

مناطق تحت پوشش رشته مهندسی زمین شناسی عبارتند از: تکنیک ها و روش های بررسی زمین شناسی، اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی، پیش بینی و ارزیابی پایگاه های معدنی منطقه و مناطق اکتشاف مواد معدنی، اکتشاف، توسعه و ارزیابی مناطق و ذخایر معدنی، امکان سنجی پروژه های ساخت و ساز، اکتشاف و ارزیابی در زمینه مهندسی زمین شناسی تحقیقات و تصمیم گیری جنسی، فناوری های جدید و روش های جدید اکتشاف زمین شناسی، هیدروژئولوژی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی محیطی.

پیش‌بینی، ارزیابی، پایش و حفاظت از مخاطرات زمین‌شناسی، کاربرد رایانه در ساختار زمین‌شناسی، محیط زمین‌شناسی، فرآیند زمین‌شناسی و تحقیقات مخاطرات زمین‌شناسی، بازرسی و طراحی کیفیت، توسعه و بکارگیری روش‌های جدید و فناوری‌های نوین در پیاده‌سازی مهندسی زمین‌شناسی , مدیریت مهندسی زمین شناسی در صنعت مهندسی منابع و زمین شناسی.

بلندرها و میکسرها

اکتشافات زمین شناسی همچنین شامل بررسی های زمین شناسی منطقه ای، بررسی های زمین شناسی دریایی، بررسی های زمین گرمایی و اکتشافات میدانی زمین گرمایی، بررسی های زمین شناسی لرزه ای و بررسی های زمین شناسی محیطی در مقیاس های مختلف است. اکتشافات زمین شناسی باید بر اساس مشاهدات و تحقیقات زمین شناسی باشد. با توجه به مقتضیات کار و در راستای اصل حصول نتایج بیشتر و بهتر زمین شناسی در زمان کوتاهتر و حجم کار کمتر، ابزار یا روشهای فنی لازم مانند نقشه برداری و نقشه برداری انتخاب شود. اکتشاف ژئوفیزیک، اکتشاف ژئوشیمیایی، حفاری، اکتشاف گودال، آزمایش نمونه برداری، سنجش از دور زمین شناسی و ... استفاده یا فرآیند ساخت این روش ها یا وسایل نیز در محدوده اکتشافات زمین شناسی قرار می گیرد. به معنای محدود، در کار واقعی زمین شناسی در چین، کار اکتشاف زمین شناسی نیز به پنج مرحله تقسیم می شود، یعنی بررسی زمین شناسی منطقه ای، بررسی کلی، بررسی دقیق، اکتشاف و اکتشاف توسعه.

کارخانه ابزار ویژه چین Haitongyuanda دارای انواع ابزارهای مورد نیاز برای اکتشافات زمین شناسی است که می تواند با نیمی از تلاش در اکتشافات زمین شناسی دو برابر نتیجه را به دست آورد. محصولات اصلی عبارتند از: تست سیالات حفاری، چاه نفت