آزمایش سیمان چاه نفت

هایتونگدا است یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان آزمایش سیمان چاه نفت در چین. ما در تست سیمان چاه نفت، اکتساب داده و غیره تخصص داریم. کاربرد اصلی آن برای سیمان و آب بندی پوشش و لایه سنگ اطراف، آب بندی تشکیل لایه نفت، گاز، آب، جلوگیری از تداخل متقاطع، به منظور تشکیل یک چاه از لایه نفت به زمین و جداسازی کانال جریان خوب نفت است. الزامات اساسی سیمان چاه نفت به شرح زیر است: دوغاب سیمان باید در حین تزریق چاه سیالیت و چگالی مناسب داشته باشد. پس از تزریق دوغاب سیمان به چاه، باید به سرعت گیر کرده و در مدت زمان کوتاهی به مقاومت مربوطه برسد.

View as