مقاومت فشاری

استحکام فشاری به‌ویژه برای استفاده با کتری‌های مختلف با دمای بالا و فشار بالا برای ساخت بلوک‌های آزمایشی استاندارد طراحی شده است. طبق نمودار ساختاری، قالب عمدتاً از یک قالب و یک ماژول پرس تشکیل شده است. نمونه سیمان بین این دو نصب می شود. در حین قالب گیری مهره را باز کنید و دسته را بچرخانید تا قالب بالایی شل شود تا نمونه خارج شود. بین ماژول ها از طریق اتصال گل میخ است، نمونه های دیگر ماژول را می توان پس از شل شدن خارج کرد. این قالب بلوک تست سیمانی بر اساس اصل قالب با مواد مرغوب انتخاب شده و با توجه به ویژگی های قالب تست شده است تا نه تنها در حین استفاده به سرعت آزاد شود، بلکه دارای سطحی صاف و صاف باشد.

View as