مدل مقیاس چگالی سیال تحت فشار

چگالی ابزاری برای اندازه گیری چگالی مطلق یک نمونه سیال با تعادل TRU-WATE، چگالی یک نمونه سیال، مانند دوغاب سیمان، را می توان در یک نمونه حجم ثابت تحت فشار اندازه گیری کرد. با تحت فشار قرار دادن فنجان نمونه، هوا یا گاز وارد شده را می توان به حجم ناچیزی کاهش داد، بنابراین اندازه گیری چگالی دوغاب را با دقت بیشتری با چگالی واقعی که در شرایط سوراخ ایجاد می شود، فراهم می کند. ترازوی چگالی Qingdao Hai Tong Da از فلزات درجه یک برای دوام، دقت و سهولت استفاده ساخته شده است. یک کیس پلاستیکی با ضربه بالا از تعادل در هنگام حمل و نقل محافظت می کند و پایه ای مطمئن را در موقعیت کاری خود ایجاد می کند.

View as